Jump to content

Ekologická likvidace nákladních automobilů a autobusů


Každý výrobek jednou doslouží. Nejinak je tomu také u motorových vozidel. Už samotný zákon nás zavazuje odstranit nepojízdný vůz z veřejných prostranství. Nezáleží na druhu, typu nebo stáří vozidla. K ekologické likvidaci se hodí nákladní automobily i autobusy. Tento proces se řídí zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Součástí ekologické likvidace vozidla je jeho odtah. Doložit však musíme řidičský a velký technický průkaz. Potřebovat budeme také doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud se jedná o služební automobil musíme navíc předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Vozidlo k ekologické likvidaci lze předat v jakémkoliv stavu, musí však být čitelný VIN kód. Na základě potvrzení o průběhu této operace snadno odhlásíme automobil z evidence motorových vozidel. Tato služba je zdarma a naopak můžete ještě získat zajímavý finanční bonus, který závisí na značce, stáří a stavu vozu.íže prosím napište jaký typ nákladního automobilu chcete zlikvidovat.


Poptávka

Napište nám